Sql Update Komutu Nasıl Kullanılır


Update güncellemek manasına türkçeye çevrilir. SQL Update deyimi ise veri tabanımızda bulunan tablomuzun tamamında, belirli bir satır, sütünda ya da şarta bağlı olarak güncelleme yapmak için kullanılır.

Basit örneklerde kullanacağım veri tabanı adı ve sütün isimleri ;


Tablo adı : Personel

Sütün1 : AdiSoyadi örn.(Ahmet ÖNAT)

Sütün2 : Maas örn.(5.000)

Sütün3 : Statu örn.(Yönetici - İşçi - Üst Düzey Yönetici)


Komut sözdizimi

Kısaca update;


UPDATE tablo_adi
SET sutun1=deger1,sutun2=deger2,...
WHERE ornek_sutun=ornek_deger;

Uyarı!!!

Update deyimini herhangibir şart belirtmeden kullandığınızda tabloda ki tüm sütünlar için aynı veri girişini yaparak güncelleme yapmaktadır. Aşağıdaki örneği inceleyelim;

UPDATE Personel
SET Maas= (Maas * 1.25), Statu='Yönetici';

Açıklama: Personel tablosunda Statu değeri Yönetici olan tüm kayıtların maaşlarında %25 zam uyguladım ve tablodaki değerlerini güncelledim. Bu komut söz diziminde tüm yöneticilerin maaşlarında %25 zam uygulanmayacaksa Yönetici adına göre güncelleme yapmak daha doğru olacaktır.

Aşağıdaki Söz dizimini inceleyelim;

UPDATE Personel
SET Maas= (Maas * 1.25), AdiSoyadi='Ahmet Önat';

Açıklama: Buradaki sözdiziminde yalnızca Ahmet Önat kullanıcısının maaşında %25 zam uygulamış oldum.

0 yorum