Php ile Mail Server ve Port Aktif mi KontrolüAlan adına bağlı mail yönetimi sağlanırken bilgiler sunucu hizmeti veren firma tarafından sağlanır. Genelde alan adına bağlı epostalar webmail.alanadi.com kullanılarak yönetilebilir. Web sitelerinde veya Outlook gibi posta uygulamalarında ise bağlantı ayarları gereklidir. Bu ayarlarda ise genelde mail.alanadi.com, port 587 kullanılır. Kullanıcı adı ve şifremiz ise eposta hesabı ile şifresidir.

mail.alanadi.com ve port aktif mi bu testi php ile basitçe sağlayabiliriz. Test bize 25 haricinde diğer güvenilir port olan 587' nin açık olup olmadığını kontrol ederek yazar. Uygulama kodlarını .php uzantısı olarak kaydederek test edebilirsiniz.
 $socket = @fsockopen("mail.alanadi.com", 25, $errno, $errstr, 10);
 if(!$socket)
 {
  echo "HATA: 25 port testi - $errstr ($errno)
\n";
 }
 else
 {
  echo "BAŞARILI: 25 port testi - Tamam.
\n";
 }
 
 $socket = @fsockopen("smtp.alanadi.com", 587, $errno, $errstr, 10);
 if(!$socket)
 {
  echo "HATA: 587 port testi - $errstr ($errno)
\n";
 }
 else
 {
  echo "BAŞARILI: 587 port testi - Tamam.
\n";
 }
?>

0 yorum